Адреса: 48600, Тернопільська обл., м.Заліщики, вул. В.Стефаника, 4

 

 

 

Протокол № 11

засідання спостережної ради кредитної спілки „ДОВІРА”

27.12.2018 р.                                                                                                                     м. Заліщики

Склад спостережної ради 5 осіб.

На засіданні присутні 5 членів спостережної ради:

Голова спостережної ради – Сохацька Р.П.

Заступник голови спостережної ради – Божовська О.В.

Секретар спостережної ради – Кокітко Г. А.

Члени спостережної ради – Краснікова Г. К., Абрамюк Н. С.

Головуючий на засіданні – Сохацька Р.П.

На засіданні присутні 5 членів спостережної ради КС «ДОВІРА», що в сукупності володіють 100% голосів. Таким чином, наявний кворум для прийняття рішень спостережною радою.

Запрошені: Оскоріп О.В., Сивирин Г.Й.

Слухали: голову спостережної ради Сохацьку Р.П., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний засідання спостережної ради:

 

Порядок денний:

 1. Внесення змін у Положення про фінансові послуги кредитної спілки „ДОВІРА” з додатками, шляхом затвердження цього положення у новій редакції.
 2. Затвердження підвидів внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, що залучає кредитна спілка.
 3. Затвердження розміру процентних ставок за підвидами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, що залучає кредитна спілка.

Голосували: «За» – 5 (п’ять) членів; «Проти» – 0 (нуль) членів; «Утрималось» – 0 (нуль) членів.

Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання спостережної ради.

Порядок денний:

 1. Внесення змін у Положення про фінансові послуги кредитної спілки „ДОВІРА” з додатками, шляхом затвердження цього положення у новій редакції.
 2. Затвердження підвидів внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, що залучає кредитна спілка.
 3. Затвердження розміру процентних ставок за підвидами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, що залучає кредитна спілка.

 

1. По першому питанню слухали голову спостережної ради Сохацьку Р.П., яка запропонувала, для приведення внутрішніх положень кредитної спілки до вимог чинного законодавства України, внести зміни у Положення про фінансові послуги кредитної спілки „ДОВІРА” з додатками, шляхом затвердження цього положення у новій редакції.

Голосували: “За” – 5 (п’ять) членів; “Проти” – 0 (нуль) членів; “Утрималось” – 0 (нуль) членів.

Вирішили: внести зміни у Положення про фінансові послуги кредитної спілки „ДОВІРА” з додатками, шляхом затвердження цього положення у новій редакції.

 

2. По другому питанню слухали голову спостережної ради Сохацьку Р.П., яка запропонувала затвердити підвиди внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (надалі за текстом - Вклад), що будуть залучатись кредитною спілкою з 28.12.2018р., а саме передбачити наступні підвиди Вкладів:

- «Строковий Вклад 1» - Вклад строком до 12 місяців, з виплатою процентів помісячно, з правом довнесення частини суми Вкладу та без права зняття частини суми Вкладу. При достроковому розірванні з ініціативи Вкладника Договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок нараховані проценти за цим Вкладом перераховуються з початку дії Договору за процентною ставкою 5 % річних. Мінімальна сума Вкладу – 100 (сто) гривень.

- «Строковий Вклад 2» - Вклад строком до 24 місяці, з виплатою процентів раз в рік, з правом довнесення частини суми Вкладу та без права зняття частини суми Вкладу. При достроковому розірванні з ініціативи Вкладника Договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок нараховані проценти за цим Вкладом перераховуються з початку дії Договору за процентною ставкою 5 % річних. Мінімальна сума Вкладу – 100 (сто) гривень.

- «Вклад на вимогу» – Вклад на  вимогу,  з виплатою процентів помісячно, з правом довнесення частини суми Вкладу, з правом зняття частини суми Вкладу протягом дії договору, строк дії договору 24 місяці.

Голосували: «За» – 5 (п’ять) членів; «Проти» – 0 (нуль) членів; «Утрималось» – 0 (нуль) членів.

Вирішили: затвердити підвиди внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (надалі за текстом - Вклад), що будуть залучатись кредитною спілкою з 28.12.2018р., а саме передбачити наступні підвиди Вкладів:

- «Строковий Вклад 1» - Вклад строком до 12 місяців, з виплатою процентів помісячно, з правом довнесення частини суми Вкладу та без права зняття частини суми Вкладу. При достроковому розірванні з ініціативи Вкладника Договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок нараховані проценти за цим Вкладом перераховуються з початку дії Договору за процентною ставкою 5 % річних. Мінімальна сума Вкладу – 100 (сто) гривень.

- «Строковий Вклад 2» - Вклад строком до 24 місяці, з виплатою процентів раз в рік, з правом довнесення частини суми Вкладу та без права зняття частини суми Вкладу. При достроковому розірванні з ініціативи Вкладника Договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок нараховані проценти за цим Вкладом перераховуються з початку дії Договору за процентною ставкою 5 % річних. Мінімальна сума Вкладу – 100 (сто) гривень.

- «Вклад на вимогу» – Вклад на  вимогу,  з виплатою процентів помісячно, з правом довнесення частини суми Вкладу, з правом зняття частини суми Вкладу протягом дії договору, строк дії договору 24 місяці.

 

3. По третьому питанню слухали голову спостережної ради Сохацьку Р.П., яка запропонувала встановити наступні процентні ставки по підвидах Вкладів:

 • «Строковий Вклад 1»  –  16 % річних;
 • «Строковий Вклад 2»  –  18 % річних;
 •  «Вклад на  вимогу»    –    5 % річних.

Голосували: «За» – 5 (п’ять) членів; «Проти» – 0 (нуль) членів; «Утрималось» – 0 (нуль) членів.

Вирішили: встановити наступні процентні ставки по підвидах Вкладів:

 • «Строковий Вклад 1»  –  16 % річних;
 • «Строковий Вклад 2»  –  18 % річних;
 •  «Вклад на  вимогу»    –    5 % річних.

 

 

 

Голова спостережної ради

 КС «ДОВІРА»                                                __________________    Сохацька Р.П.

 

Секретар спостережної ради                    

КС «ДОВІРА»                                                  __________________    Кокітко Г. А.


Сторінка змінена: 20.01.2020 16:56
Користувач: Администраторы